"Prøvetryk"

Der er fremstillet en del "prøvetryk" med de originale trykplader efter krigen