Da Estland hævede portoen fra 5 til 15 kop. for indlansdke breve var det et af de første skridt
mod selvstændighed, Der opstod hurtigt mangel på frimærker og da de ikke modtog flere fra
Sovjet måtte man improvisere, hvilke har givet mange sjove ”frimærker” se i øvrigt Ryan Hansen’s
artikel i DFT nr. 9 2006

 


 Brev fra Tartu til Tallinn sendt d. 3.5 91  Porto: 15 kop.